Καθαρισμός Χαλιών

Υποβρύχιος καθαρισμός κύτους και οπτική επιθεώρηση

Καθαρισμός Ταπετσαριών

Ηλεκτροστατική απολύμανση

Get a free quote and order the service

Get a free quote and order the service

A seating area is a table surrounded by seats for maximum 8 people.
This means an average 2x3m carpet OR a wall to wall carpet in a room OR two small rugs
Also add COORDINATES or GOOGLE MAPS link